Truyền bệnh không triệu chứng

Nguyen Phan Kien

Administrator
Staff member
Bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng có thể góp phần lây truyền với xác suất tương tự như bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng rõ ràng của COVID-19, một phát hiện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định ngay cả những người bị nhiễm không có triệu chứng.
 
Top