Năng lượng của suy nghĩ

thinktank.vn

Điều hành
Năng lượng của suy nghĩ

Trường năng lượng của mỗĩ người mạnh hay yếu, trong sáng hay âm u vẩn đục, đều phụ thuộc chính vào năng lượng của người đó thuộc dạng nào. Nhìn vào hào quang bao xung quanh mỗi người có thể biết người đó là loại người nào, tốt hay xấu, tài năng đến đâu

Mọi hoạt động của mỗi cá nhân, hoặc một cộng đồng nào đó, thậm chí cả từng suy nghĩ của họ đều lưu dấu ấn năng lượng trong không gian. Năng lượng này có đặc thù khác với các dạng năng lượng khác là bền vững với thời gian và mang đầy đủ thông tin của cá nhân hoặc cộng đồng đó

Chính vì vậy nên mỗi một cá nhân hoặc một cộng đồng nào đó đều phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và cả suy nghĩ của mình trước vạn vật muôn loài. Những trường năng lượng mà cá nhân hoặc cộng đồng ấy tạo ra sẽ có ảnh hưởng tới những trường năng lượng khác. Ảnh hưởng này thể hiện ở chỗ nó thúc đẩy hay kiềm chế sự phát triển chung, nó đóng góp vào việc làm cho trường năng lượng chung tốt lên hay xấu đi

Khi ta có ý nghĩ tốt, ý nghĩ thiện tâm về một người nào đó, về một cộng đồng nào đó tức là ta đã đem niềm vui và cả sức mạnh đến cho họ. Ngay cả khi ta không nói ra, hoặc chưa kịp có được những hành động tốt cụ thể đối với họ, thì họ vẫn nhận biết được năng lượng tốt từ những ý nghĩ trong sáng ấy. Sự nhận biết này có được chính nhờ sự tương tác năng lượng giữa các trường năng lượng

Trong khi trường năng lượng của Vũ trụ đang có những biến động lớn và cũng đã và đang có ảnh hưởng rất lớn tới những biến động của trường năng lượng trái đất. Mỗi một người chúng ta, đặc biệt là những người đang chọn con đường tu luyện nên có thái độ rõ ràng trong mỗi hành động và cả suy nghĩ của mình, vì lợi ích chung của cộng đồng và cho cả vạn vật muôn loài

Là một thành viên trong gia đình, mỗi người hãy có những suy nghĩ tốt và hành động tốt đối với bố mẹ mình, con cháu mình và với tất cả những người thân của mình

Là một người đang sống trong cộng đồng, hãy có những suy nghĩ tốt và hành động tốt với tất cả những người trong đơn vị của mình, với tất cả những người trong địa phương mình đang sinh sống

Là một công dân Việt Nam, hãy suy nghĩ tốt và hành động tốt vì nhân dân mình, Tổ quốc mình. Đóng góp sức mình vì sự phồn vinh và phát triển ổn định của đất nước

Là một con người, hãy suy nghĩ tốt và hành động tốt vì sự tồn tại bền vững và hạnh phúc của cả nhân loại

Là một chúng sinh, hãy suy nghĩ tốt và hành động tốt vì lợi ích của vạn vật muôn loài

Tại sao chúng ta lại cần phải làm như vậy ?

Mỗi hành động và cả những suy nghĩ của chúng ta dù xấu hay tốt đều là một dạng năng lượng, năng lượng này sẽ được lưu giữ trong không gian với đầy đủ thông tin vốn có của nó.Sớm hay muộn, có thể ngay tại kiếp này hay sang những kiếp sau nữa, tất cả mọi thông tin được lưu giữ đó sẽ được xem xét và phán định. Đạo Phật đã chỉ ra cho loài người những hiểu biết về LUẬT NHÂN QUẢ, nhưng ta cũng cần phải hiểu rằng LUẬT NHÂN QUẢ là một tồn tại khách quan

Thầy Huệ Tâm
 
Top