Đại học John Hopkins được coi là một nguồn thông tin chính trong thống kê các dữ liệu về covid!

Nguyen Phan Kien

Administrator
Staff member
Link: https://www.sciencemag.org/news/2020/04/every-day-new-surprise-inside-effort-produce-world-s most-p phổ biến-coronavirus-tracker

Nhiều tổ chức và trang web hiện cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại của đại dịch COVID-19. Với hơn 1 tỷ lượt truy cập mỗi ngày, bảng điều khiển trực tuyến của Đại học Johns Hopkins (https://coronavirus.jhu.edu/map.html) đã được cung cấp kể từ tháng 1, tổng quan cập nhật nhất cho mọi người, cho dù các nhà nghiên cứu, chính trị gia hoặc đồng bào, để cập nhật với tình hình quốc gia và quốc tế trong nháy mắt. Các số liệu được cung cấp từ hàng trăm nguồn, được cô đọng và cập nhật hàng giờ.
 
Top