VBEG Foundation

Quỹ VBEG để các thành viên, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước chung tay cùng phát triển cộng đồng.
1. Hỗ trợ cho học sinh phổ thông liên quan đến STEM trong lĩnh vực BME; Học bổng và Giải thưởng hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học.
2. Hỗ trợ, giải thưởng cho nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển năng lực các viện nghiên cứu, trường đại học, công ty và đội ngũ nghiên cứu tại Việt Nam.
3. Hợp tác, đầu tư mạo hiểm cho các dự án chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn đầu.
4. Chương trình thiện nguyện cộng đồng, nhân đạo
Top